De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut oefent en begeleidt kinderen van 0 tot 18 jaar om de juiste voorwaarden te bereiken voor een optimale ontwikkeling van houding, beweging en conditie. Verder heeft de kinderfysiotherapeut specifieke kennis van de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en kan derhalve vaststellen of de ontwikkeling van het kind normaal, vertraagd of pathologisch is.

De kinderfysiotherapeut heeft de juiste vaardigheden om kinderen (en ouders) te begeleiden naar optimaal functioneren. Bovendien heeft de kinderfysiotherapeut inzicht in kindspecifieke aandoeningen en ziekten en geeft zij adviezen over de mogelijkheden en beperkingen van het kind aan ouders en leerkrachten.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden optimaal te bewegen. Soms heeft een kind een speciale aanpak nodig die, met respect voor de eigenheid van het kind, door de kinderfysiotherapeut op maat kan worden gegeven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Indicaties kinderfysiotherapie

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van indicaties van kinderen die we behandelen in onze praktijk.


Baby/peuter

 1. Motorische ontwikkelingsachterstand

 2. Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding

 3. Vroegbehandeling pre- of dysmatuur geboren kinderen

 4. Huilbaby

 5. Plexus brachialis leasie

 6. Aangeboren afwijkingen

 7. Neurologische aandoeningen zoals spina bifida, cerebrale parese

 8. Down syndroom

 9. Billenschuiver / tenenloper


Kinderen van 4-18 jaar

 1. Motorische ontwikkelingsachterstand (zowel grove en/of fijne motoriek)

 2. DCD (Developmental Coordination Disorder)

 3. Neurologische beschadiging (hersenletsel)  en aandoeningen (bv. spina bifida of cerebrale parese)

 4. Ademhalingsproblematiek; zoals astma, cystic fibrosis, hyperventilatie

 5. Houdingsproblemen

 6. Kyfose / Scoliose

 7. Orthopedische afwijkingen

 8. Sportblessures

 9. ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornis

 10. Schrijfproblemen

 11. Afwijkend looppatroon

 12. Conditionele problemen

 13. Kinderen met overgewicht

 14. Jeugdreuma

 15. Mentale retardatie

 16. HypermobilteitSamenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf.

Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve,

spraak-, taal- en  sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming

van de ouders of verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders van het kind.

Dit kan een huisarts of kinderarts zijn maar bijvoorbeeld ook een orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog of leerkracht. Wij vinden het erg belangrijk de zorg rondom uw kind met andere hulpverleners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Contactadres Fysie op Kids Haagwindeweg 9, 9321 LP Peize. T: 050-5033830 E: info@kinderfysiotherapie-praktijk.nl
    Beilen / Eelde / Eelderwolde / Gees / Harkstede / Groningen / Paterswolde / Peize / Westerbork / Zuidlarenmailto:info@kinderfysiotherapie-praktijk.nlshapeimage_1_link_0